Articles

Article 1

עו"ד שוורצבאום עומד בראש המחלקה המטפלת במימוש זכויות הנובעות מהתקף לב, אירוע מוחי, ואירועים חריגים נוספים בעבודה; וכן מרכז את תחום התביעות הייצוגיות במשרד.

Article 2

כחלק מהשקפת העולם הדוגלת במימוש זכויות מלא, עו"ד טומשין פועל להעלאת המודעות בציבור למימוש זכויות חולים ונפגעים. במסגרת פעילות זו הוא עוסק בהעברת הרצאות בנושאים אלו לארגוני עובדים, גמלאים ולציבור הרחב. 

Article 3

כחלק מהשקפת העולם הדוגלת במימוש זכויות מלא, עו"ד טומשין פועל להעלאת המודעות בציבור למימוש זכויות חולים ונפגעים. במסגרת פעילות זו הוא עוסק בהעברת הרצאות בנושאים אלו לארגוני עובדים, גמלאים ולציבור הרחב. 

Test

כחלק מהשקפת העולם הדוגלת במימוש זכויות מלא, עו"ד טומשין פועל להעלאת המודעות בציבור למימוש זכויות חולים ונפגעים. במסגרת פעילות זו הוא עוסק בהעברת הרצאות בנושאים אלו לארגוני עובדים, גמלאים ולציבור הרחב. 

Testing

כחלק מהשקפת העולם הדוגלת במימוש זכויות מלא, עו"ד טומשין פועל להעלאת המודעות בציבור למימוש זכויות חולים ונפגעים. במסגרת פעילות זו הוא עוסק בהעברת הרצאות בנושאים אלו לארגוני עובדים, גמלאים ולציבור הרחב. 

This is title

כחלק מהשקפת העולם הדוגלת במימוש זכויות מלא, עו"ד טומשין פועל להעלאת המודעות בציבור למימוש זכויות חולים ונפגעים. במסגרת פעילות זו הוא עוסק בהעברת הרצאות בנושאים אלו לארגוני עובדים, גמלאים ולציבור הרחב. 

אתם יכולים לשאול כל שאלה חינם
דילוג לתוכן